Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot.diagnozy potencjału społeczno-zawodowego cudzoziemców.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 7 lutego 2017 - 12:24, ejozwiak

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Przedmiotem zamówienia była usługa polegająca na przeprowadzeniu diagnozy potencjału społeczno-zawodowego cudzoziemców. Przeprowadzona usługa jest integralną częścią działań realizowanych w ramach „Warszawskiego testowego projektu InTEgracji cudzoziemców z uwzględnieniem potrzeb rynKu pracy (WITEK)”.


Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Fundacja Oceny Kapitału Ludzkiego

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
    (plik: informacja_o_wyborze_oferty.pdf, file size: 389.05 KB)
    Pobierz