Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot.opracowaniu narzędzi monitorująco-raportujących zewnętrznych partnerów uczestniczących w projekcie oraz uczestników projektu (cudzoziemców).

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 7 czerwca 2017 - 14:27, ejozwiak

Usługa polegająca na opracowaniu narzędzi monitorująco-raportujących zewnętrznych partnerów uczestniczących w projekcie oraz uczestników projektu (cudzoziemców). Przeszkolenie osób posługujących się opracowanymi narzędziami. Opracowanie oceny weryfikującej stan po zastosowaniu narzędzi monitorująco-raportujących.


Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Konsorcjum osób fizycznych Pani Marta Pachocka oraz Pani Justyna Gać

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    WYNIK POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
    (plik: wybor_oferty_6_06.pdf, file size: 410.1 KB)
    Pobierz