Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik wyboru postępowania na przeprowadzenie ewaluacji projektu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 21 czerwca 2013 - 15:46, anarowska

Wynik wyboru postępowania na przeprowadzenie ewaluacji projektu


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji projektu,,WARSZAWSKA SYRENKA TECHNOLOGICZNA – Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2.

Celem projektu jest udzielenie uczestnikom/czkom wsparcia finansowego w ramach jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, podstawowego wsparcia pomostowego, przedłużonego wsparcia pomostowego oraz pakietu szkoleniowo doradczego. Projektem objętych zostało 30 uczestników/czek  z terenu województwa mazowieckiego.

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

1. Ewa Niedzielska

2. Piotr Fuchs

3. Grupa Gomułka – Euroedukacja Sp. z o. o.

4. ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o.

5. Zachodniopomorska Pracownia Badawcza Marta Rzeczkowska-Owczarek

6. Wawrzyniec Stańczyk Audyt i Doradztwo Europejskie

7. Instytut Badań i Analiz Smart Research Grzegorz Ogonowski

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone:

Pani Ewie Niedzielskiej.

Załączniki

  1. 1.
    Wynink postępowania
    (plik: doc210613.pdf, file size: 46 KB)
    Pobierz