Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania - aktualizacja poradnika pt. Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 10 stycznia 2017 - 14:50, agryszka

Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy TiS – Tomasz Schimanek - ul. Bukietowa 6/48 02-650 Warszawa.


 Oferta spełnia warunek udziału w postępowaniu i inne wymogi formalne oraz uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_10_01_2017.pdf, file size: 429.32 KB)
    Pobierz