Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. analizy biznesowej oraz analizy rozwiązań technologicznych dla systemu usług społecznych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 20 lutego 2017 - 10:19, anarowska

Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie zostały przesłane dwie potencjalne oferty, w tym jedna, która spełniła warunki przystąpienia do zapytania ofertowego.


Kierując się kryteriami oceny: cena  (50%),  doświadczenie członków zespołu realizującego zamówienie potwierdzone referencjami (30%) oraz wstępny plan wdrożenia w podziale na etapy i z określeniem czasu potrzebnego na realizację poszczególnych faz (20%)  Zamawiający po zapoznaniu się z ofertą oferentów podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia konsorcjum PCG Polska Sp. z o. o. oraz PCG Academia  Sp. z o. o.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania
    (plik: wynik_zapytania.pdf, file size: 363.99 KB)
    Pobierz