Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. ewaluacji i opracowania programu rozwoju pieczy zastepczej na 2019-2021

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 27 sierpnia 2018 - 15:55, ejozwiak

Zamówienie zostaje udzielone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Kierując się kryteriami oceny oferty:

30% – doświadczenie Wykonawcy w realizacji usługi/projektu polegającej na przeprowadzeniu ewaluacji programu społecznego,

30% – doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu warsztatów i konsultacji w obszarze polityki społecznej,

30% - cena za realizację przedmiotu zamówienia,

10% – pozytywna opinia Biura Pomocy i Projektów Społecznych na temat usług/projektów zrealizowanych przez Wykonawcę,

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie Researche Eye Sp. z o.o.. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.

    (plik: protokol.pdf, file size: 86.5 KB)
    Pobierz