Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. oceny potrzeb rozwojowych pracowników

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 5 lutego 2014 - 13:08, pszczesna

.


Wynik zapytania ofertowego dot. oceny potrzeb rozwojowych pracowników placówek wsparcia dziennego na terenie m.st. Warszawy w oparciu o audyt kompetencyjny

Usługa polegająca na:

1) przeprowadzeniu oceny kompetencji zarządczych kadry zarządzającej placówek wsparcia dziennego z terenu m.st. Warszawy (105 osób) metodą testów kompetencyjnych, w tym:

a)      przygotowanie testów kompetencyjnych,

b)      przeprowadzenie badania na platformie internetowej udostępnianej przez Zamawiającego (opracowanie wyników badania),

c)      przygotowanie raportu zbiorczego (w wersji papierowej i elektronicznej) opisującego poziom kluczowych kompetencji kadry zarządzającej placówek;

2) przeprowadzeniu oceny kompetencji pracowników placówek wsparcia dziennego z terenu m.st. Warszawy (400 osób) metodą 180º, w tym:

a)      przygotowanie i dystrybucja arkusza oceny kompetencji,

b)      samoocena kompetencji oraz ocena przełożonego zakończona rozmową oceniającą,

c)      opracowanie zbiorczej analizy przeprowadzonych ocen,

d)     przygotowanie raportu zbiorczego (w wersji papierowej i elektronicznej) opisującego poziom kompetencji pracowników placówek, indywidualne arkusze ocen i plany rozwojowe;

3) przeprowadzeniu oceny kompetencji specjalistycznych (opiekuńczo-wychowawczych) kadry zarządzającej placówek wsparcia dziennego z terenu m.st. Warszawy (105 osób) metodą 360º (opierającą się na ocenach dokonywanych przez osoby z otoczenia zawodowego ocenianego: współpracowników, przełożonego, klientów), w tym:

a)      przygotowanie narzędzia oceny,

b)      przeprowadzenie badania na platformie internetowej udostępnianej przez Zamawiającego,

c)      opracowanie wyników badania,

d)     przygotowanie raportu zbiorczego (w wersji papierowej i elektronicznej) opisującego poziom kompetencji specjalistycznych (opiekuńczo-wychowawczych) kadry zarządzającej placówek wsparcia dziennego;

4) przygotowaniu profili kompetencyjnych dla stanowisk kierowniczych i specjalistycznych w placówkach wsparcia dziennego na terenie m.st. Warszawy, w oparciu o opisy kompetencji dla 3 - 5 rodzajów specjalistycznych stanowisk pracy w tych placówkach (105), w tym:

a)      przygotowanie opisów kompetencji specjalistycznych, związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą,

b)      przeprowadzenie warsztatu kompetencyjnego z udziałem 15 wybranych przez Wykonawcę przedstawicieli opisywanych stanowisk, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie m.st. Warszawy (czas trwania: 4 godziny),

c)      wybór/wskazanie kluczowych kompetencji stanowiskowych oraz specjalistycznych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych dla stanowisk specjalistycznych i kadry kierowniczej;

 
5) przeprowadzeniu szkolenia z zakresu oceny i rozwoju kompetencji pracowników (ocena kompetencji metodą 180º tj. zawierającą samoocenę i ocenę przełożonego zakończoną oceną finalną podczas rozmowy oceniającej) dla 105 osób z kadry zarządzającej placówek (szkolenie: 5 grup szkoleniowych, każda grupa - 1 dzień szkoleniowy, w dniu szkoleniowym 8 godzin dydaktycznych + 45 minut przerwy); w wyniku szkoleń powstanie raport poszkoleniowy (w wersji papierowej i elektronicznej); Zamawiający zapewnia sale szkoleniowe wyposażone w rzutnik, zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy;

6) przeprowadzeniu 105 indywidualnych sesji informacji zwrotnych i planowania rozwoju dla kadry kierowniczej placówek wsparcia dziennego  (dla 105 osób), polegających na przeprowadzeniu 2-godzinnych indywidualnych spotkań każdego uczestnika badania z konsultantem, mających na celu omówienie wyników badania testem kompetencyjnym i metodą 360º oraz stworzenie indywidualnych planów rozwojowych; w wyniku sesji powstanie raport zbiorczy (w wersji papierowej i elektronicznej) na temat wyników oceny oraz potrzeb rozwojowych w zakresie kompetencji zarządczych i specjalistycznych oraz indywidualne plany rozwojowe

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

1) Massimo Studio Konsultingowe Anna Baran  

2) Alior Instytut Szkoleń Sp. z o.o.

3) ARcana Aneta Rogowska Szkolenia i doradztwo

4) Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

5) Wojciech Męciński CTC Cevelopment

6) Nowe Motywacje sp. z o.o.

7) ForUnit Nowszy i Wspólnicy sp. jawna

8) Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp. jawna

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

ARcana Aneta Rogowska Szkolenia i doradztwo

 

Załączniki

  1. 1.
    wynik zapytania ofertowego
    (plik: wynik_zapytania_ocena_potrzeb_rozwojowych.pdf, file size: 821.89 KB)
    Pobierz