Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. opracowania koncepcji przeprowadzenia pogłębionej diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w m.st. Warszawie wraz z narzędziem/ami badawczym/i oraz pilotażem ww. narzędzi/a

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 14 września 2017 - 15:33, agryszka

Wynik zapytania ofertowego z dnia 1 września 2017 r. dot. opracowania koncepcji przeprowadzenia pogłębionej diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w m.st. Warszawie wraz z narzędziem/ami badawczym/i oraz pilotażem ww. narzędzi/a


W  ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.

Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia MDD Milanowa S.C., Magdalena Dudkiewicz, Marek Dudkiewicz. Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i inne wymogi formalne oraz nie przekracza planowanego budżetu na realizację zadania.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty 14.09.2017r.
    (plik: informacja_o_wyborze_zapytanie_01092017wppwrpd.pdf, file size: 400.37 KB)
    Pobierz