Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. opracowania standardów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 14 lutego 2017 - 15:53, pszczesna

.


Opracowanie „Standardów opieki i pracy personelu w 14 domach pomocy społecznej (DPS) prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawę oraz procedur ich wdrożenia” w ramach  projektu „AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

W dniu 02.02.2017 r. opublikowano zapytanie ofertowe. W odpowiedzi na nie do Biura Pomocy i Projektów Społecznych wpłynęły następujące 2 oferty:

1. Realizacja Sp. z o.o., Al. KEN 93, 02-777 Warszawa
2. Pracownia Badań “Soma” Monika Kwiecińska – Zdrenka, ul. Pod Krzywą Wieżą 12/1, 87-100 Toruń;

Zamówienie nie zostało udzielone.

Uzasadnienie: Oferta nr 1 złożona przez Realizację Sp. z o.o. nie spełnia warunków udziału w zapytaniu ofertowym. Oferta nr 2 złożona przez Pracownię Badań “Soma” Monika Kwiecińska – Zdrenka spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, jednak z powodu braku dwóch ważnych ofert złożonych w zapytaniu ofertowym, na podstawie Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 zamówienie nie zostało udzielone.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 440.5 KB)
    Pobierz