Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. opracowania standardu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 9 sierpnia 2019 - 15:17, pzygadlo

W odpowiedzi na zapytanie opublikowane w dniu 19.07.2019 r. wpłynęły 2 oferty. Kierując się kryteriami oceny oferty: 60% - cena 40% - doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia w zakresie przygotowania standardów usług/programów/opracowań przeprowadzonych badań z zakresu wspierania rodziny, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia wykonawcy: Iwona Raszeja-Ossowska. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.


Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: informacja_o_wyborze7sierpnia2019.pdf, file size: 1345.55 KB)
    Pobierz