Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. organizacji i obsługi punktu poradnictwa medycznego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 6 czerwca 2016 - 15:18, pszczesna

Wynik zapytania dot. organizacji i obsługi punktu poradnictwa medycznego w ramach projektu „AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”


Wynik zapytania ofertowego na: Organizację i obsługę punktu poradnictwa medycznego podczas 5 imprez plenerowych propagujących działania na rzecz Seniorów, na stoisku promującym projekt „AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

W ramach postępowania wpłynęło 5 ofert:
1 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota
2 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek
3 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer
4 FALCK Medycyna Sp. z o.o.
5 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów

Kierując się kryterium oceny: „Cena” - 90 % oraz „Realizacja dodatkowego badania: poziom cholesterolu” – 10%, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia: FALCK Medycyna Sp. z o.o. Oferta wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: age.punkt_poradnictwa_medycznego_-_wyniki_zapytania_ofertowego.pdf, file size: 484.44 KB)
    Pobierz