Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. produkcji i dostawy 225 informacyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 10 listopada 2015 - 16:07, pszczesna

Wynik zapytania dot. produkcji i dostawy 225 informacyjnych


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi dotyczącej produkcji i dostawy 225 informacyjnych (według projektu graficznego Zamawiającego), stanowiących oznakowanie pracowni komputerowych powstałych w ramach realizacji projektu „ARGOS- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”.

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena 100%) a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie:

BIP Agencja Reklamowa s.c, z siedzibą w Warszawie przy  ul. Roty 34

Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: protokol_z_wyboru_zal_4a.pdf, file size: 413.87 KB)
    Pobierz