Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. przeprowadzenia ewaluacji ex-post oraz opracowaniu raportu ewaluacyjnego usług asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) /asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) realizowanych w Warszawie w latach 2016 – 2017.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 7 sierpnia 2018 - 12:55, dnowinska

Wynik zapytania dot. przeprowadzenia ewaluacji ex-post oraz opracowaniu raportu ewaluacyjnego usług asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) /asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) realizowanych w Warszawie w latach 2016 – 2017.


Kierując się kryteriami oceny oferty (kryterium ceny 40%, kryterium metodologii badań 40%, kryterium doświadczenie oferenta 20%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: skonica284e18080712400.pdf, file size: 373.11 KB)
    Pobierz