Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 2 sierpnia 2013 - 9:56, anarowska

Wynik zapytania dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia Projektowanie ogrodów dla jednej uczestniczki projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie obejmującym uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu co najmniej:

- komponowania, projektowania, programowania i graficznego przedstawiania koncepcji ogrodu przydomowego wraz z jego najbliższym otoczeniem ,

- inwentaryzacji zieleni i infrastruktury,

- pracy z mapą zasadniczą i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

- sporządzania rysunku zawodowego (rzuty Monge’a), rysunku aksonometrycznego, perspektywy wykreślnej,

- zasad realizacji inwestycji ogrodu przydomowego.

 

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

  1. Pylon S.C.
  2. Art. & Dekor Placówka Oświatowa

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone firmie:

Pylon S.C. 00-777 Warszawa, ul. Wołoska 2 lok. 2

Załączniki

  1. 1.
    Wynik postępowania
    (plik: projektowanie_ogrodow.pdf, file size: 499.39 KB)
    Pobierz