Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 2 sierpnia 2013 - 10:47, anarowska

Wynik zapytania dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzeniu kursu/szkolenia Kurs masażu I i II st. dla jednej uczestniczki projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu (w języku polskim i angielskim) oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie obejmującym uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu co najmniej: budowy anatomicznej człowieka, kinezyterapii, kinezjologii, diagnostyki i opracowań segmentarnych, technik drenażu limfatycznego, metodyki masażu poszczególnych części ciała, technik masażu klasycznego leczniczego, głębokiego, kosmetycznego, modelującego, odchudzającego, relaksacyjnego i sportowego.

Podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia podczas kursu wszelkich akcesoriów, materiałów dydaktycznych oraz środków do masażu niezbędnych do przeprowadzenia kursu/szkolenia.

Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum 180 godzin

 

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

 

  1. PRO-ACTIV Marzena Śmiałowska, 03-922 Warszawa, ul. Międzynarodowa 68
  2. Centrum Szkoleniowe „HEROS” 00-693 Warszawa, ul. Marszałkowska 99a lok 5a

 

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

 

Centrum Szkoleniowe „HEROS” 00-693 Warszawa, ul. Marszałkowska 99a lok 5a

Załączniki

  1. 1.
    Wynik postępowania
    (plik: kurs_masazu.pdf, file size: 519.29 KB)
    Pobierz