Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 2 sierpnia 2013 - 10:48, anarowska

Wynik zapytania dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzeniu kursu/szkolenia Specjalista ds. kadr i płac z obsługą programów Symfonia i  Płatnik dla jednej uczestniczki  projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” - zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu potwierdzających kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodów: Specjalista ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310) i Specjalista ds. kadr  (kod zawodu 242307) oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej - podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe.

Program kursu/szkolenia powinien obejmować co najmniej zagadnienia z zakresu:

-        przygotowywania i archiwizacji dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,

-        ustalania i rozliczania uprawnień urlopowych,

-        planowania i rozliczania czasu pracy,

-        sporządzania listy płac, ustalania i naliczania i wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń,

-        ustalania podstaw wymiaru zasiłku chorobowego,

-        obliczania wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych,

-        ewidencji zdarzeń kadrowo-płacowych w systemie Symfonia Kadry i Płace.

Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum  170 godzin.

 

Kurs/szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestnika.

 

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

  1. CEDOZ Sp. z o.o. Warszawa, ul. Kopernika 30
  2. Profesja Centrum Kształcenia Kadr, Warszawa ul. Nowy Świat 33/13

 

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

CEDOZ Sp. z o.o. Warszawa, ul. Kopernika 30

Załączniki

  1. 1.
    Wynik postępowania
    (plik: specjalista.pdf, file size: 550.76 KB)
    Pobierz