Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia: Opiekunka osób starszych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 29 maja 2013 - 13:53, ext.aplatek

Wynik zapytania dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia: Opiekunka osób starszych dla jednej uczestniczki projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, w zakresie uprawniającym do sprawowania opieki nad osobami starszymi.


Program szkolenia powinien obejmować zagadnienia z zakresu:

 • Anatomii i fizjologii wieku podeszłego,
 • Pielęgnacji i obserwacji chorych, pomiaru i analizy parametrów,
 • Chorób wieku podeszłego,
 • Zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Zasad żywienia osób starszych,
 • Profilaktyki odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia,
 • Aktywizacji osób starszych,
 • Psychologicznych aspektów pracy z osobą starszą,
 • Współpracy z rodziną i środowiskiem podopiecznego,
 • Pełnienia roli i zakresu zadań opiekuna osób starszych.

Po odbyciu kursu uczestniczka powinna odbyć praktyki zawodowe w domu pomocy społecznej lub w prywatnym domu opieki.

Kurs/szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu i praktykach zawodowych uprawniającego do podjęcia pracy opiekunki osób starszych – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestnika.

 

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

1. JPB Doradztwo Personalne

2. Centrum Edukacji Nowoczesnej

3. Profesja Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o.

4. WSI "Warszawska"

 

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

JPB Doradztwo Personalne, 00-375 Warszawa, ul. Smolna 13 lok 505

Załączniki

 1. 1.
  Wynik zapytania ofertowego
  (plik: wyniki_zapyt_opiekunka_osob_starszych.pdf, file size: 56.1 KB)
  Pobierz