Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. przeprowadzenia procesu opisania i wartościowania stanowisk pracy w Zespołach do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 16 lipca 2018 - 12:16, kparnicka

Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy JKM Consulting.


Na ogłoszone w dniu 26 czerwca 2018 r. zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia procesu opisania i wartościowania ok. 100 stanowisk pracy (ok. 600 etatów/pracowników) w 3 Zespołach do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych obsługiwanych przez te Zespoły wpłynęły 4 oferty.
Wszystkie 4 oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Kierując się kryteriami oceny oferty:
60% – doświadczenie Wykonawcy w realizacji usługi wartościowania stanowisk,
30% – cena za realizację przedmiotu zamówienia;
10% – potencjał osobowy dotyczący osób zaangażowanych do realizacji przedmiotu zamówienia,
a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy JKM Consulting. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, file size: 86.52 KB)
    Pobierz