Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. przeprowadzenia szkolenia z zakresu przepisów RODO

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 20 marca 2018 - 16:25, pszczesna

Wynik zapytania na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu przepisów Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (RODO) i ich wdrożenia w publicznych jednostkach pomocy społecznej.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na  wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu przepisów Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (RODO) i ich wdrożenia w publicznych jednostkach pomocy społecznej do dnia 15.03.2018 r. wpłynęły 3 oferty.

Żadna ze złożonych ofert nie spełniła warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający podjął decyzję o nieudzieleniu zamówienia.