Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. przeprowadzenie ewaluacji i opracowania Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 16 sierpnia 2018 - 9:18, kparnicka

Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu zapytania ofertowego.


Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 23 lipca 2018 r., Zamawiający podjął decyzję o jego unieważnieniu.