Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. przeprowadzeniu ewaluacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 11 maja 2018 - 14:25, pszczesna

.


Wynik zapytania ofertowego z dnia 30.04.2018 r. na usługę polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2018 oraz opracowaniu Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 – 2021.

W ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta: MMD Milanowa SC Magdalena Dudkiewicz i Marek Dudkiewicz, ul. Miła 7 Milanówek

Kierując się kryteriami oceny oferty
• 30% cena,
• 25% Doświadczenie Wykonawcy w zakresie prowadzenia warsztatów i konsultacji w obszarze polityki społecznej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
• 25% Doświadczenie Wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie przygotowywania programów z obszaru problematyki społecznej dot. przeciwdziałania patologiom społecznym),
• 20% Doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia w przygotowywaniu programów z obszaru problematyki społecznej dot. przeciwdziałania patologiom społecznym, a także
uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia:

MMD Milanowa SC Magdalena Dudkiewicz i Marek Dudkiewicz, ul. Miła 7 Milanówek.

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: skonicanarko.pdf, file size: 417.37 KB)
    Pobierz