Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. przygotowania graficznego i technicznego niezbędnika.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 29 listopada 2012 - 10:41, kmirgos

W ramach projektu pn.: „EURO –TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Opublikowane zapytanie ofertowe miało charakter rozeznania rynku. Zamawiający nie dokonał wyboru żadnej ze złożonych ofert.