Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. realizacji w maju 2020 r. jednodniowego wydarzenia pn. „Festiwal Aktywności Seniorów”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 30 grudnia 2019 - 8:46, rkadej

Wynik zapytania ofertowego dot. przygotowanie i realizacji w maju 2020 r. jednodniowego wydarzenia pod nazwą „Festiwal Aktywności Seniorów”


Na ogłoszone zapytanie wpłynęły 2 oferty.

Kierując się kryteriami oceny oferty: (cena 50%, harmonogram 35%, doświadczenie 15%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  pKierując się kryteriami oceny oferty: (cena 50%, harmonogram 35%, doświadczenie 15%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia firmie Art and More. Oferta jest korzystana cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.rzedmiotu zamówienia firmie Art and More. Oferta jest korzystana cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Infomracja o wyborze
    (plik: rozstrzygniecie_infomracja.pdf, file size: 369.62 KB)
    Pobierz