Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. szkolenia komputerowego wraz z konsultacjami

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 18 marca 2014 - 13:57, kmirgos

W ramach projektu pn. „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”


Zapytania ofertowego dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia komputerowego wraz z konsultacjami indywidualnymi:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia komputerowego wraz z konsultacjami indywidualnymi dla maksymalnie 30 (słownie: trzydziestu) uczestniczek projektu pn. „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez m.st. Warszawa w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

złożonych zostało 5 ofert: w tym jedna oferta podlegająca ocenie, spełniająca  wymogi formalne zawarte  w zapytaniu ofertowym i złożona w terminie.

Przedmiotowe zamówienie zostaje udzielone firmie: Softronic Sp. z o.o., Poznań.

Oferent zaproponował korzystną cenę za wykonanie usługi, posiada doświadczenie z zakresu prowadzenia szkoleń komputerowych, w ofercie uwzględniono wszystkie warunki przedstawione w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: protokol_wyboru-zal._4b.pdf, file size: 31.23 KB)
    Pobierz