Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. szkolenia Księgowy (kod zawodu: 331301)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 25 maja 2018 - 15:38, kparnicka

Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie Cedoz Sp. z o.o.


Na ogłoszone w dniu 9 maja 2018 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia Księgowy (kod zawodu: 331301) dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła 1 oferta.

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji przedmiotu zamówienia firmie Cedoz Sp. z o.o.

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: 4b.informacja_o_wyborze_zal._4b_z_kryteriami_innymi_niz_cena.pdf, file size: 619.73 KB)
    Pobierz