Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. szkolenia operator wózków widłowych z uprawnieniami

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 18 października 2017 - 9:46, bgolab

Wynik zapytania dot. szkolenia operator wózków widłowych z uprawnieniami


Na zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia  zawodowego: operator wózków widłowych z uprawnieniami dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wyznaczonym terminie odpowiedział jeden wykonawca. W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje:

Centrum Szkoleń BHP Bartosz Korsak, ul. Gorkiego 91/66,  92-517 Łódź

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu realizacji  przedmiotu zamówienia firmie Centrum Szkoleń BHP Bartosz Korsak. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym. 

 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, file size: 413.74 KB)
    Pobierz