Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. świadczenia usługi prawnej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 30 czerwca 2017 - 17:21, pszczesna

.


Wyniki zapytania dotyczącego świadczenia usługi prawnej w zakresie wsparcia merytorycznego przy opracowaniu przez Zamawiającego modelu obligacji społecznych w ramach projektu „SIB – nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Z uwagi na brak złożonych ofert, postępowanie zostało zakończone bez wyboru Wykonawcy.

świadczneia usługi prawnej