Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. wsparcia działań informacyjnych w związku z realizacją przez m.st. Warszawa Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 11 sierpnia 2017 - 14:09, rkadej

Przedmiotem zapytania było zaangażowanie osoby do wsparcia działań informacyjnych w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.


W wyniku ogłoszenia uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (data wpłynięcia, cena, informacja o spełnieniu warunków udziału
 w postępowaniu przez oferentów (jeśli  dotyczy):

1. Berenika Medyńska; data wpływu oferty: 24.07.2017r.; spełnia warunki udziału  w postępowaniu.

2. Brunon Odolczyk;  data wpływu oferty: 31.07.2017r.; spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Ewa Stolarczyk; data wpływu oferty: 31.07.2017r.; nie spełnia warunków udziału  w postępowaniu - zrezygnowała z rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Justyna Smoleń-Starowieyska; data wpływu oferty: 31.07.2017r.; nie spełnia warunków udziału  w postępowaniu - nie przystąpiła do rozmowy kwalifikacyjnej

5. Karolina Brama; data wpływu oferty: 31.07.2017r.; spełnia warunki udziału  w postępowaniu.

6. Katarzyna Tyrluk; data wpływu oferty: 30.07.2017r.; spełnia warunki udziału  w postępowaniu.

7. Krystyna Zowczak-Jastrzębska; data wpływu oferty: 31.07.2017r. spełnia warunki udziału  w postępowaniu.

8. Magdalena Latuch; data wpływu oferty: 31.07.2017r. spełnia warunki udziału  w postępowaniu.

9. Marzena Michałek; data wpływu oferty: 28.07.2017r. nie spełnia warunku udziału  w postępowaniu

 

Kierując się kryteriami: rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

  doświadczenie w budowaniu społecznych kampanii informacyjno-promocyjnych – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) 

  doświadczenie w realizacji działań w projektach społecznych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.)

  wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),

  komunikatywność i umiejętność pracy w zespole – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),

  doświadczenie w pracy lub współpracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.)

Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia Pani Katarzynie Tyrluk.

Złożona oferta  w największym stopniu spełnia  założone kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: rozstrzygniecie_informacja_o_wyborze.pdf, file size: 567.27 KB)
    Pobierz