Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. wykonania i dostarczenia zdjęć aktywności seniorów podczas Warszawskich Dni Seniora

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 20 września 2017 - 11:19, rkadej

Rozstrzygnięcie zapytania dot. wykonania i dostarczenia dla Zamawiającego minimum 250 zdjęć w wyznaczonym terminie (23 września 2017 r. – 1 października 2017 r. - 10 dni wykonywania zdjęć) wraz z postprodukcją zaakceptowanych przez Zamawiającego na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.Na ogłoszone zapytanie wpłynęło 5 ofert.

Kierując się kryteriami oceny oferty (ceny brutto 50% oceny i umiejętnościami Oferenta w zakresie wykonania zdjęć osobom starszym na podstawie przesłanych 5 wybranych zdjęć – 50% oceny), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający po zapoznaniu się z ofertami pracami oferentów podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Zgoda Projekt.

 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_skan.pdf, file size: 72.23 KB)
    Pobierz