Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. zaangażowania osoby do realizacji projektu Warszawski e-senior_3 ogłoszenie

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 5 lipca 2017 - 10:34, rkadej

Kierując się kryteriami: rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym: - doświadczenie w realizacji działań w projektach społecznych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.) - doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi – 10 % wartości oceny (max. 10 pkt.). - doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) – - wiedza z zakresu edukacji cyfrowej warszawskich seniorów – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.), - wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.), Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Pani Iwonie Przybyła. Złożona oferta w największym stopniu spełnia założone kryteria określone w zapytaniu ofertowym.


Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: rozstrzygniecie_informacja_o_wyborze.pdf, file size: 588.42 KB)
    Pobierz