Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. zorganizowania i przeprowadzenia specjalistycznych konsultacji indywidualnych i grupowych dla rodzin zastępczych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 5 grudnia 2018 - 11:38, kparnicka

Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Towarzystwu Nasz Dom.


W odpowiedzi na ogłoszone w dniu 30 listopada 2018 r. zapytanie wpłynęła 1 oferta.
Kierując się kryteriami oceny oferty:
60% – cena za realizację przedmiotu zamówienia;
30% – doświadczenie w organizowaniu zajęć grupowych dla dzieci o charakterze integracyjnym, artystycznym, psychoedukacyjnym, rozwojowym;
10% – doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków m.st. Warszawy,
a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Towarzystwu Nasz Dom.
Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, file size: 45.75 KB)
    Pobierz