Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu przepisów Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (RODO) i ich wdrożenia w publicznych jednostkach pomocy społecznej.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 29 marca 2018 - 13:34, ewrzosek

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu przepisów Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (RODO) i ich wdrożenia w publicznych jednostkach pomocy społecznej do dnia 23.03.2018 r. wpłynęły 2 oferty. Kierując się kryterium oceny ofert (kryterium ceny – 50%, doświadczenia – 50%,), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia wykonawcy SEKA S.A. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.


 

 

 

Załączniki

  1. 1.
    informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 507.53 KB)
    Pobierz