Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofert. na druk i dostawę broszury informacyjno-edukacyjnej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 13 lutego 2017 - 17:06, pszczesna

.


Wynik zapytania ofertowego na druk i dostawę broszury informacyjno-edukacyjnej dotyczącej projektu „AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

W ramach postępowania wpłynęło 6 ofert:
1. Agencja Wydawnicza Argi s.c.
2. Zapol Sobczyk Sp.J.
3. Drukarnia Braci Grodzickich Sp. J.
4. Proprint Usługi Poligraficzne
5. Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne sp. z o.o.
6. Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski

Kierując się kryterium oceny: „Cena” - 60%, „Jakość” – 40%, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia: Agencji Wydawniczej Argi s.c. O

ferta wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: wyniki_zapytania_na_druk_broszury_projekt_age.pdf, file size: 445.19 KB)
    Pobierz