Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofert. "Szkolenie okresowe kierowców-przewóz osób i rzeczy"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 17 sierpnia 2017 - 14:02, bgolab

Wynik zapytania ofertowego "Szkolenie okresowe kierowców-przewóz osób i rzeczy"


Na ogłoszone w dniu 9 sierpnia 2017 r. zapytanie ofertowe dot. usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego "Szkolenie okresowe kierowców-przewóz osób i rzeczy" dla 1 uczestnika projektu „Start do pracy - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nie wpłynęła żadna oferta w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym zamówienie nie zostało udzielone.