Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 7 lutego 2014 - 12:53, anarowska

W ramach projektu: "Wracam do pracy z certyfikatem"


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi polegającej na polegającej na udziale w przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu rekrutacji (w części merytorycznej) do projektu „Wracam do pracy z certyfikatem”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.6.2, poprzez opracowanie narzędzia rekrutacyjnego – ankiety, ocenę (opisanie) ankiet badających motywację wypełnionych przez osoby zainteresowanie udziałem w projekcie, udział w Komisji Rekrutacyjnej oceniającej kandydatów pod względem merytorycznym,

 

zapytanie ofertowe zostaje unieważnione.

Zapytanie ofertowe zostanie ponowione.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania
    (plik: image.pdf, file size: 595.97 KB)
    Pobierz