Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego 11/2017/AW Opiekun osoby starszej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 29 września 2017 - 16:09, bgolab

Wynik zapytania ofertowego numer 11/2017/AW na przeprowadzenie kursu zawodowego Opiekun osoby starszej dla trzech Uczestników projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


W  ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta:

1. JPB Doradztwo Personalne SC, ul. Żurawia 6/12, lok. 314, 00-503 Warszawa

Oferta JPB Doradztwo Personalne SC spełnia wszystkie wymagania z zapytania ofertowego i zawiera prawidłowo wypełnione wszystkie załączniki. Wobec spełnienia warunków z zapytania ofertowego i braku innych ofert oferta JPB Doradztwo Personalne SC została wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik postępowania Opiekun osoby starszej
    (plik: informacja_o_wyborze_oferty_op_os_starszej.pdf, file size: 379.48 KB)
    Pobierz