Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 18 maja 2016 - 15:59, pszczesna

.


Wynik zapytania ofertowego na: Przygotowanie projektów graficznych, druk i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących projektu „AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

W ramach postępowania wpłynęło 5 ofert:
1. Wydawnictwo Mazurskie
2. VIS-MEDIA s.c. Grzegorz Kamiński Iwona Kamińska
3. Drukarnia Pod Sikornikiem Sp. z o.o.
4. Marpress Sp. z o.o.
5. AWI Graf Iwona Kopytowska

Kierując się kryterium oceny: „Ilość dodatkowych kalendarzy” 100 %, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia: VIS-MEDIA s.c. Grzegorz Kamiński Iwona Kamińska. Oferta wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: age._wyniki_zapytania_druk_materialow_informacyjno-promocyjnych.pdf, file size: 457.57 KB)
    Pobierz