Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego 25/2017/AW Kadry i płace

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 11 grudnia 2017 - 11:09, psliwowski

.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Kadry i płace dla jednej uczestniczki projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 05.12.2017 r., nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. Zamówienie nie zostaje udzielone.