Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 18 maja 2016 - 16:05, pszczesna

.


Wynik zapytania ofertowego na: Opracowanie projektów graficznych, produkcję oraz dostarczenie materiałów promocyjnych dotyczących projektu „AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

W ramach postępowania wpłynęły 3 oferty:
1. P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama
2. Advmedia Sp. z o.o.
3. Neograph s.c.

Kierując się kryterium oceny: „Cena” 100 %, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama. Oferta wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: age.wyniki_zapytania_materialy_reklamowe.pdf, file size: 322.25 KB)
    Pobierz