Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego do. przeprowadzenie czynności związanych z koordynacją i realizacją przez m.st. Warszawa Programu Warszawska Karta Rodziny

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 1 marca 2016 - 10:37, kparnicka

Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Panu Matuszowi Winkel.


Kierując się kryteriami oceny oferty (wiedza w zakresie warszawskiej polityki społecznej na rzecz rodzin – 40% wartości oceny, doświadczenie w obsłudze technologii cyfrowych – 40% wartości oceny, kompetencje interpersonalne, w tym komunikatywność – 20% wartości oceny, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Panu Matuszowi Winkel który otrzymał 90 punktów. 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, file size: 316.46 KB)
    Pobierz