Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. Doradcy w Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniora

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 12 czerwca 2014 - 17:28, msadurska

Stanowisko Doradcy w Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniorów, w ramach projektu „eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi 2.0” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. 2 stanowisk: Doradcy w Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniora, w ramach projektu „eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi 2.0” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, wpłynęło 7 ofert.

Kierując się kryteriami oceny (kryterium: doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 40% wartości oceny, kryterium: doświadczenie w szkoleniu osób w zakresie nowych technologii – 30% wartości oceny, kryterium: wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 10% wartości oceny, kryterium: doświadczenie w projektach społecznych – 10% wartości oceny, kryterium: doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny) a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Pani Jolancie Dec oraz Panu Wiktorowi Niziołkowi.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: wybor_doradca_w_punktach_cyfroiwego_wsparcia_seniora.pdf, file size: 423.32 KB)
    Pobierz