Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. dostarczenia 2 aparatów fotograficznych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 14 listopada 2014 - 11:27, Beata Matracka

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe we wskazanym terminie zostały złożone 3 oferty: 1. VIDEO-TOP J. Krupiński, S. Podgórski, A. Wierciński Spółka Jawna 2. P.H. „Pro-Hand” s.c. 3. Cyfrowe.pl Sp. z o.o. W wyniku analizy ofert, kierując się kryteriami oceny oferty (cena 100%) a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie P.H. „Pro-Hand” s.c. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.


Załączniki

  1. 1.

    (plik: rozstrzygniecie_aparaty_fotograficzne.pdf, file size: 367.38 KB)
    Pobierz