Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. dostawy i montażu 14 tablic informacyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 12 lutego 2016 - 11:29, anarowska

Przedmiotem zamówienia jest produkcja, dostawa oraz montaż 14 tablic informacyjnych, stanowiących oznakowanie Domów Pomocy Społecznej.


Opis przedmiotu zamówienia:

Produkcja, dostawa oraz montaż 14 tablic informacyjnych, stanowiących oznakowanie Domów Pomocy Społecznej – jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, w ramach realizacji projektu „AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, realizowanego przez m.st. Warszawę.

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

1. Mazowiecka Spółka Reklamowa
2. Firma Michalski - Jacek Michalski
3. KMK Group
4. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "STUDIO-GRAFIKA" Sławomir Maruszewski
5. PHU "OLEJNIK" Piotr Olejnik
6. IDP INTERSIGN Marek Józefiak
7. "Doublet - Polflag" Sp. z o.o.
8. GAMA LUX MICHAŁ LATUSZEK
9. Zakład Reklam i Grafiki Komputerowej Cezary Grabowski
10. PPHU Janusz Ciosek Wielka Reklama
11. PW PARTNER Sp. z o.o. Spółka komandytowa
12. Sign Franczyzna Łukasz Małecki
13. Firma RekProm Reklama-Promocja Melchior Bohuszewicz-Witkowski
14. Studio TP Tadeusz Penier
15. Robert Kostera ADNOVO
16. SIM Biuro Projektowo - Reklamowe Sławomir Boduch
17. MONTOWNIA produkcja reklam Anna Zommer
18. Magit Sp. z o.o.
19. Studio Reklamy "Grafiti" Andrzej Seredyński

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje firmie: Mazowiecka Spółka Reklamowa, ul. Serwitucka 33, 05-230 Kobyłka.

Uzasadnienie wyboru: Kierując się kryteriami oceny oferty (cena 100%) a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Mazowiecka Spółka Reklamowa. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik postępowania
    (plik: inf._o_wyborze_najkorz._oferty.pdf, file size: 741.29 KB)
    Pobierz