Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. ewaluacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 24 lutego 2016 - 12:28, mskora

Kierując się kryteriami oceny oferty: cena 60 pkt, doświadczenie Wykonawcy potwierdzone rekomendacjami: max 15 pkt doświadczanie Wykonawcy w zakresie prowadzonych badań, analiz, ewaluacji w obszarze profilaktyki uzależnień, a także uwzględniając pozostałe zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy: Konsorcjum firm: Era Ewaluacji Sp. z o. o., ul. Żurawia 26 lok. 4, 00-515 Warszawa; Badania i Działania Magdalena Tędziagolska, ul. Smolna 9 lok. 48, 00-375 Warszawa. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.


Sześciu oferentów nie spełniło warunków zapytania ofertowego. W związku z powyższym nie biorą udziału w ocenie wybory najkorzystniejszej oferty.

Załączniki

  1. 1.
    informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: info_o_wyborze_ewaluacja_alko.pdf, file size: 525.36 KB)
    Pobierz