Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. kompleksowej organizacji konferencji

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 1 marca 2017 - 9:19, agryszka

Kompleksowa organizacja konferencji podsumowującej projekt „AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.


W dniu 15.02.2017 r. opublikowano na stronie internetowej zapytanie ofertowe. W odpowiedzi na nie do Biura Pomocy i Projektów Społecznych w terminie do 22.02.2017 r. wpłynęły następujące oferty:
1. Ibento Sp. z o. o., Al. Ujazdowskie 26/15 00-478 Warszawa.
2. Studio Media Film Robert Krysiak, Skwary 49 09-152 Naruszewo.
3. Sun More Sp. z o. o., ul. Ogrodowa 25 71-037 Szczecin.
4. Advantis Agencja Marketingowa Józef Owczarek, ul. Dzieci Warszawy 27A lok.79 02-495 Warszawa.
5. Catering 7 Heaven Krzykacz Kamil, ul. Harcerska 7 96-100 Skierniewice.
6. Iwentarium Sp. z o.o., ul. Wadowicka 12 lok.141 30-415 Kraków.
7. 4you Sp. z o.o., ul. Foksal 18 00-372 Warszawa.
8. Dragon Paintball Sp. z o. o., ul. Twardowskiego 18 70-320 Szczecin.
Oferenci:
• Sun More Sp. z o. o.,
• Advantis Agencja Marketingowa Józef Owczarek,
• Iwentarium Sp. z o.o.,
• 4you Sp. z o.o.,
nie spełnili warunków przystąpienia do zapytania ofertowego.

Oferta Dragon Paintball Sp. z o. o. wpłynęła po terminie.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje: Ibento Sp. z o. o., Al. Ujazdowskie 26/15 00-478 Warszawa.
Uzasadnienie: Kierując się kryteriami oceny oferty (60% Cena i 40% Aspekt społeczny), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Ibento Sp. z o. o. Al. Ujazdowskie 26/15,  00-478 Warszawa. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_28022017.pdf, file size: 407.06 KB)
    Pobierz