Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. koordynacji I fazy projektu „Praski kokon”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 20 kwietnia 2017 - 12:52, pzygadlo

Wynik zapytania ofertowego dot. koordynacji I fazy projektu „Praski kokon”


Na ogłoszone w dniu 31 marca 2017 r. zapytanie ofertowe dot. koordynacji I fazy projektu „Praski kokon” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała kryteriów zawartych w zapytaniu. W związku z powyższym zamówienie nie zostało udzielone.