Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. koordynacji I fazy projektu „Praski kokon”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 30 maja 2017 - 16:15, pzygadlo

Wynik zapytania ofertowego dot. koordynacji I fazy projektu „Praski kokon”


Na ogłoszone w dniu 20 kwietnia 2017 r. zapytanie ofertowe dot. koordynacji I fazy projektu „Praski kokon” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła jedna oferta – Pani Natalii Brzoza.

Kierując się kryteriami oceny a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Pani Natalii Brzoza. Oferta jest korzystna cenowo i spełniła pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym .

 

Załączniki

  1. 1.
    Wynik postępowania
    (plik: wynik_postepowania_koordynator.pdf, file size: 409.26 KB)
    Pobierz