Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. korekty merytorycznej dokumentu pt. „Standardy dostępności dla m.st. Warszawy” po konsultacjach społecznych.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 19 października 2016 - 12:33, msadurska

Wynik zapytania ofertowego dot. korekty merytorycznej dokumentu pt. „Standardy dostępności dla m.st. Warszawy” po konsultacjach społecznych.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące korekty merytorycznej dokumentu pt. „Standardy dostępności dla m.st. Warszawy” po konsultacjach społecznych, wpłynęły 4 oferty, spełniające wymogi formalne.

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena 50%, przygotowanie opisu jednego podrozdziału 40%, doświadczenie 10%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Pani Paulinie Tota, Wieliczka. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

 1. 1.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  (plik: informacje_o_wyborze_oferty.pdf, file size: 40.89 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  korekta informacji o wyborze oferty
  (plik: korekta_informacji_o_wyborze_oferty_06.12.2016.pdf, file size: 35.85 KB)
  Pobierz