Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. kursu administrowania siecią komputerową

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 25 lutego 2013 - 12:59, anarowska

Projekt „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na: przeprowadzeniu kursu/szkolenia: administrowanie siecią komputerową I i II stopnia dla jednego uczestnika  projektu pn. „Warszawskie inspiracje do pracy”, zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, w zakresie przygotowującym do pracy na stanowisku administratora sieci komputerowych - podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestnika.

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

1. GoWork.pl Andrzej Kozieradzki, ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa
2. CENTRUM EDUKACJI NOWOCZESNEJ  Natalia Radzka, Rafał Radzki  ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa

 

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienia udzielone zostanie firmie:

GoWork.pl Andrzej Kozieradzki, ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania
    (plik: wyniki_zapytania_administrowanie_siecia.pdf, file size: 43.28 KB)
    Pobierz