Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. kursu fryzjerskiego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 13 lutego 2013 - 11:32, anarowska

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na: przeprowadzeniu kursu fryzjerskiego dla jednej uczestniczki projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniu stosownych uprawnień/dyplomu/ certyfikatu, w zakresie obejmującym zdobycie teoretycznych podstaw oraz praktycznych umiejętności pielęgnacji i stylizacji włosów, nowoczesnych technik strzyżeń, koloryzacji i ondulacji - zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu.


Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

  1. Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „Akademia Umiejętności”, Warszawa ul. Ligonia 20
  2. Studio szkoleń Prestige, Warszawa Al. Krakowska 111
  3. Europejska szkoła stylizacji SELECT Warszawa, Aleja Krakowska 220, lok. 4 i 5

 

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienia udzielone zostanie firmie:

Studio Szkoleń Prestige Warszawa, Al. Krakowska 111.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik postępowania
    (plik: fryzjer.jpg, file size: 92.77 KB)
    Pobierz